STUDIEFASE VERSUS OPLEVERING BIJ HEINTZ VAN LANDEWYCK GMBH

Studiefase versus oplevering, zoek de 7 verschillen! Een mooi project bij Heintz van Landewyck GmbH met 2 stoomketels, 2 warmwaterketels, waterbehandeling, gasdetectiecentrale, volledige piping en elektriciteitswerken. Het team van BBC voorzag de volledige installatie van het ketelhuis in de nieuwe productiehal in Luxemburg en kan dit fantastische project afsluiten.